Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Certyfikaty i Atesty

Firmy wchodzące w skład grupy MS więcej niż OKNA posiadają zestaw wymaganych prawem atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wysoką jakość produktów. Pełna certyfikacja produktu zgodna jest z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustaw oraz wymogów dyrektyw europejskich.

Główne certyfikaty i świadectwa badań

Świadectwo z badań nr LFS00-0615/11/Z00NF potwierdzające, że współczynnik przenikania ciepła dla ramy okna TYTANOWEGOtermo PVC ze Wzmocnieniami Termicznymi MS wynosi Uf =1,0W/m 2 K .

Deklaracja zgodności CE Nr 1/10/10  potwierdzająca, że produkowane przez nas okna i drzwi balkonowe systemu Bruegmann AD z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC spełniają wymagania Normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Deklaracja zgodności CE Nr 9/09/2010  potwierdzająca, że produkowane przez nas izolacyjne szyby zespolone oznaczone znakiem CE spełniają wymagania określone w Załączniku ZA normy PN-EN 1279-5+A2:2010

Świadectwo Badań Nr BW/1554/10 wg normy PN-EN 674;1999  "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenika Ciepła "U". Metoda osłoniętej płyty grzejnej" określające współczynnik przenikania ciepła "U=0,5" dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 3T-16Ar-3-16Ar-3T.

Świadectwo Badań Nr BW/1511/10 wg normy PN-EN 674;1999  "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenika Ciepła "U". Metoda osłoniętej płyty grzejnej" określające współczynnik przenikania ciepła "U=0,5" dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 4T-16Ar-4-16Ar-AT.

Świadectwo Badań Nr BW/1506/10 wg normy PN-EN 674; 1999  "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenika Ciepła "U". Metoda osłoniętej płyty grzejnej" określające współczynnik przenikania ciepła "U=0,6" dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 4T-14Ar-4-14Ar-4T.

Świadectwo Badań Nr BW/1498/10 wg normy PN-EN 674;1999  "Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenika Ciepła "U". Metoda osłoniętej płyty grzejnej" określające współczynnik przenikania ciepła "U=1,0" dla szyb zespolonych jednokomorowych o budowie 4-16Ar-4T.

Certyfikat Nr ZKP-129/10 Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający, że produkowane przez nas izolacyjne szyby zespolone są objęte systemem zakładowej kontroli produkcji (ZKP), spełniającym wymagania określone w normie PN-EN 1279-6.

Klasyfikacja Nr 01145/2010  potwierdzająca przeprowadzenie wstępnego badania typu (ITT) okien i drzwi balkonowych z PVC systemu MS evolution z szybami dwukomorowymi w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.8, 4.14 normy PN-EN 14351-1.

Klasyfikacja Nr 01145/2010/II  potwierdzająca przeprowadzenie wstępnego badania typu (ITT) drzwi podnoszono-przesuwnych z PVC MS iD Design w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.14 normy PN-EN 14351-1.

Certyfikat Nr KG35-222/10 uprawniający do oznaczania produkowanych przez nas izolacyjnych szyb zespolonych znakiem ISCQ.

Certyfikat Nr N-128/10 potwierdzający zgodność produkowanych przez nas izolacyjnych szyb zespolonych z Polską Normą PN-EN 1279-5+A1:2009.

Certyfikat Nr B/03/127/10  uprawniający do oznaczania produkowanych przez nas izolacyjnych szyb zespolonych znakiem bezpieczeństwa B.

Certyfikat MACO  potwierdzający, że produkowane przez nas okna wyposażone w okucia Maco 1 i 2 klasy odporności na włamanie spełniają wymagania zawarte w normie PN-ENV 1627.

Certyfikat_MACO [4,24 MB]

Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim  zaświadczający, że produkowane przez firmę MACO okucia Multi-Trend, Multi-Matic, Multi-Matic KS spełniają wymagania zawarte w programie certyfikacji Instytutu ift dla okuć (QM328).

Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim  zaświadczający, że produkowane przez firmę Siegenia okucia BASICline, A300, FAVORIT, TITAN iP, TITAN AF spełniają wymagania zawarte w programie certyfikacji Instytutu ift dla okuć (QM328).

Pozostałe atesty i świadectwa badań

Protokół wstępnego badania typu Nr P/0018/07  potwierdzający, że produkowane przez nas szyby zespolone spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 1279 (CE).

Świadectwo Badań Wstępnych Typu  do normy PN-EN 14351-1 , (Świadectwo Nr 523/B-2007 ) potwierdzające, że stolarka okienna i drzwiowa drewniana systemu MS spełnia zawarte w normie parametry izolacyjności akustycznej.

Atest Higieniczny Nr HK/B/1631/01/2010 potwierdzający, że stosowane do produkcji naszych okien i drzwi profile okienne i drzwiowe systemu Bruegmann AD i Bruegmann MS odpowiadają wymaganiom Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Atest Higieniczny Nr HK/B/1631/02/2010 potwierdzający, że stosowane do produkcji naszych okien i drzwi profile okienne i drzwiowe systemu BLUEVOLUTION na mieszance Bruegmann odpowiadają wymaganiom Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Atest Higieniczny Nr HK/B/1201/01/2007  na wyrób: drewniana stolarka okienna i drzwiowa systemu M&S - przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia.

Orzeczenie Nr 017/BM-1/2000  Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej określające, iż Profil okienno-drzwiowy z PVC systemu Brugmann jest materiałem niezapalnym - badanie wykonano wg Polskiej Normy PN-B-02871:1996, załącznik A.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×